ઇન્ડિયા પોસ્ટ MTS ભરતી 2023, પગાર ₹23,400 | India Post MTS Bharti 2023

India Post MTS Bharti 2023: ભારત પોસ્ટ MTS 1899 ભરતી નોટિફિકેશન ભારતીય પોસ્ટલ વિભાગમાં 1899 પોસ્ટ માટે બહાર પાડ્યો છે. આ ભરતીની નોટિફિકેશન આધિકારીક વેબસાઇટ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ નોટિફિકેશન અને મુજબ ભરતીની 1899 ખાલી પોસ્ટ્સ પી.એ., એસ.ઇ., મેલ ગાર્ડ, પોસ્ટમન અને એમ.ટી.એસ. ભરવા માટે થવામાં આવશે. ભરતી સંક્ષેપ અને વિસ્તારપૂર્વક માહિતી નીચે આપેલી છે.

ઇન્ડિયા પોસ્ટ MTS ભરતી 2023: ઉંમર

 1. આવેદકો માટે ભરતી માટે ન્યૂનતમ વય મર્યાદા 18 વર્ષ રાખવામાં આવી છે.
 2. અધિકતમ વય મર્યાદા 27 વર્ષ રાખવામાં આવી છે.
 3. મલ્ટીટાસ્કિંગ સ્ટાફ પોસ્ટ માટે આવેદકો માટે મહત્વપૂર્ણ વય 25 વર્ષ રાખવામાં આવી છે.
 4. સરકારી નિયમોમાટે વય મર્યાદામાં રહત પણ આપવામાં આવશે.

ઇન્ડિયા પોસ્ટ MTS ભરતી 2023: તારીખ

 1. ભારતીય પોસ્ટલ વિભાગમાં 1899 પોસ્ટ માટે અરજી માટે ઓનલાઈન મધ્યમથી આમંત્રિત થવી છે.
 2. ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 10 નવેમ્બર 2023 થી શરૂ થઈ ગઈ છે.
 3. ઓનલાઈન અરજીઓ ના આવેદન કરવાની અંતિમ તારીખ 9 ડિસેમ્બર 2023 છે.
 4. આવેદન ફોર્મમાં સુધારા કરવા માટે તારીખ 10 ડિસેમ્બર થી 14 ડિસેમ્બર, 2023 સુધી રાખવામાં આવેલી છે

India Post MTS Bharti 2023: ફી

ભરતી માટે અરજી કરવામાં આવતા આવેદકો માટે નીચેની એપ્લિકેશન ફી રાખવામાં આવેછે: –

 1. જનરલ અને ઓ.બી.સી. આવેદકો માટે એપ્લિકેશન ફી: ₹100
 2. એસ.સી., એસ.ટી., પી.ડબ્લ્યુ.ડી., ઈ.ડબ્લ્યુ.એ.એસ. અને મહિલા આવેદકો માટે: કોઈ એપ્લિકેશન ફી નથીઆવેદન ફોર્મ ફી આધારભૂત વેબસાઇટ દ્વારા ઓનલાઈન ચુકવવી જોઈએ.

ઇન્ડિયા પોસ્ટ MTS ભરતી 2023: શૈક્ષણિક લાયકાત

ભરતી માટે આવેદકો માટે શૈક્ષણિક યોગ્યતા નીચે આપેલી છે: –

 1. પોસ્ટલ એસિસ્ટન્ટ પોસ્ટ્સ માટે: ગ્રેજ્યુએટ પાસ
 2. સોર્ટિંગ એસિસ્ટન્ટ પોસ્ટ્સ માટે: ગ્રેજ્યુએટ પાસ
 3. પોસ્ટમન પોસ્ટ્સ માટે: 12 માં પાસ અને એલએમવી લાયસન્સ
 4. મેલ ગાર્ડ પોસ્ટ્સ માટે: 12 માં પાસ
 5. એમ.ટી.એસ. પોસ્ટ્સ માટે: 10 માં પાસ

મહત્વની માહિતી

ગુજરાતની નોકરીઓ, યોજનાઓ અને પરિણામો વિશે પ્રથમ માહિતી મેળવવા માટે, તમે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરીને અમારા WhatsApp જૂથમાં જોડાઈ શકો છો. જેથી તમે ગુજરાતની કોઈપણ ભરતી, યોજના અને પરિણામ જેવી માહિતી સૌ પ્રથમ અમારા ગ્રુપમાંથી મેળવી શકો.

ઇન્ડિયા પોસ્ટ MTS ભરતી 2023: કેવી રીતે અરજી કરવી

ભારતીય પોસ્ટલ વિભાગમાં 1899 જગ્યાઓ માટે આવ્યા અરજદારો આ પ્રક્રિયાને અનુસરી શકે છે જેનો અરજી ફોર્મ ભરવાનો પ્રક્રિયા છે:

 1. ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર જવા.
 2. નોટિફિકેશન PDF ડાઉનલોડ કરો અને પૂર્ણ માહિતીને પગલા પગલા વાંચો.
 3. ઑનલાઇન અરજી” બટન પર ક્લિક કરો.
 4. સાચી માહિતીથી ઑનલાઇન અરજી ફોર્મ ભરો.
 5. જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
 6. અરજી ફોર્મ સફળતાપૂર્વક સબમિટ કરો.
 7. ભવિષ્યની માટે અરજી ફોર્મની પૂર્ણ નકલ રાખવાની ખાતરી કરો.

India Post MTS Bharti 2023: લિંક

ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર સૂચનાઅહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જવા માટેઅહીં ક્લિક કરો

India Post MTS Bharti 2023

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *