પેટલાદ નગરપાલિકા સિટી મેનેજરની જગ્યાઓ 2023 માટે ભરતી

પેટલાદ નગરપાલિકા, આણંદે નીચે જણાવેલ પોસ્ટ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પેટલાદ નગરપાલિકા સિટી મેનેજર માટેની ભરતી માટે તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે શોધી શકો છો.

પેટલાદ નગરપાલિકા ભરતી

ભરતી બોર્ડપેટલાદ નગરપાલિકા
કુલ પોસ્ટ્સ936
વર્ષ2023
છેલ્લી તારીખ 30 દિવસની અંદર.

પોસ્ટ

  • સિટી મેનેજર

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

છેલ્લી તારીખ30 દિવસની અંદર.

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ

જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો
Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *